Wetenschappelijke onderzoeken over mondkapjes

Ben jij nou ook zo nieuwsgierig geworden wat over de wetenschappelijke onderzoeken naar mondkapjes? Ik heb een aantal ervan opgezocht en vertaald.

Een groot deel van deze onderzoeken gaan over het voorkomen van infecties met medische mondkapjes of N95 maskers. Doordat deze onderzoeken zo ongeveer dezelfde uitkomsten hebben, heb ik een aantal daarvan weggelaten. Mocht jij nou andere goede wetenschappelijke onderzoeken hebben, voeg dan een link toe in de reacties zodat ik deze in dit artikel kan verwerken!

Wetenschappelijke onderzoeken met betrekking tot stoffen mondkapjes

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25903751/
Voor dit onderzoek zijn 1607 ziekenhuis medewerkers onderzocht. Deze medewerkers zijn ouder dan 18 jaar en werkten fulltime op hoge risico afdelingen. Dit was een gerandomiseerd onderzoek met: medische maskers, stoffen mondkapjes en een controle groep. Deze laatste groep bevatte mondkapjes dragers als niet mondkapjes dragers, afhankelijk van wat gebruikelijk was. De participanten gebruikten 4 weken lang een masker bij iedere dienst.

Stoffen mondkapjes hadden behoorlijk hogere percentages influenza-achtige ziekten in vergelijking met de controlegroep. De penetratie van stoffen maskers door deeltjes was bijna 97% en van medische maskers 44%.
Onder andere vocht vasthouden, hergebruik van stoffen mondkapjes en slechte filtratie kunnen leiden tot een verhoogd risico op infectie. Hoe dan ook als voorzorgsmaatregel worden stoffen mondkapjes niet aangeraden in ziekenhuizen. Vooral niet bij situaties met een hoog risico.

Problemen met dagelijks gebruik
https://content.iospress.com/articles/work/wor182801
Deze studie onderzocht de houding van maskerdragers en de problemen als basis voor het ontwikkelen van een nieuw masker. In 2009, 2012 en 2015 onderzochten Japanse universiteitsstudenten op identieke wijze. Het ging om de mate van maskergebruik, het beoogd gebruik en de gerapporteerde problemen tijdens het dragen van een masker. Gelijktijdig is er een analyse uitgevoerd van de gegevens van de individuele respondenten.

Veelvoorkomende problemen waren vochtigheid in het masker, beslagen glazen, ademhalingsmoeilijkheden en voor vrouwen make-up die loskwam. De meest gemelde probleem was de luchtvochtigheid in alle drie de jaren.

Wetenschappelijke onderzoeken naar N95 maskers en medische maskers:

Huidproblemen
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32541493/
Vanwege de sterke infectiegraad moesten gezondheidswerkers persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Onder andere N95 maskers, latex handschoenen en beschermende kleren. Echter door het langdurig gebruik hiervan deden zich overgevoeligheidsreacties voor van de huid. Dit onderzoek moest deze overgevoeligheidsreacties in kaart brengen.

Er zijn 61 personen onderzocht. De meest gebruikelijke reactie door het dragen van N95 maskers waren littekens op de neusrug (68,9%) en jeuk in het gezicht (27,9%). De hoeveelheid reacties op deze maskers was 95,1%.

Hoofdpijn
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com
Dit onderzoek toont aan wat het effect is van persoonlijke beschermingsmiddelen op hoofdpijn. Tevens is er gekeken naar de impact van deze hoofdpijn op zowel de persoonlijke gezondheid en de werkprestaties.

In totaal namen 158 gezondheidswerkers deel aan het onderzoek. Van de 158 respondenten ontwikkelden 128 respondenten hoofdpijn doordat ze deze persoonlijke beschermingsmiddelen droegen.

Zuurstoftekort
https://medcraveonline.com/JLPRR/JLPRR-01-00021.pdf
Dit onderzoek is uitgevoerd om te kijken of de zuurstof toevoer van hemoglobine anders zou zijn bij een medische masker of niet tijdens grote operaties.
Er is een afname van zuurstof toevoer en een lichte toename in polsslag in het eerste uur. Dit is vergeleken met voor de operatie en geldt voor alle operatiegroepen. De afname was vooral aanwezig in de groep chirurgen ouder dan 35 jaar. Dit kan door zowel het medische mondkapje of door de stress van de operatie.
Nasale weerstand
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/
In een parallel lopende groep hebben er 87 gezonde gezondheidsmedewerkers meegedaan aan dit onderzoek. Iedere vrijwilliger deed mee aan twee sessies. Iedere vrijwilliger droeg N95 gasmaskers in sessie 1 en de medische gezichtsmasker in sessie 2 voor 3 uur.

Er is een toename in nasale weerstand na het verwijderen van beide maskers. Dit was bij beide maskers het geval nadat deze 3 uur waren gedragen. Echter was deze weerstand na anderhalf uur nog niet hersteld na het verwijderen van de maskers. Daarnaast zorgde de N95 gasmasker voor een heftigere nasale weerstand dan de medische gezichtsmasker. Dit onderzoek is echter onder een te kleine groep mensen onderzocht. Er is hierdoor verder onderzoek nodig over een langere periode.

Effect op lichaam
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1569904812000341?via%3Dihub
Twintig vrijwilligers oefenden op 5,6 km/h voor 1 uur met en zonder een medische masker. Het volgende is gemeten: het hartritme, de ademhalingssnelheid, de zuurstofverzadiging, CO2, SpO2, lichaam en huidtemperatuur, masker dode ruimte hitte en relatieve vochtigheid en tot slot ook de huid temperatuur onder het masker.

Het gebruik hiervan zorgde voor een hartritme stijging (9,5 slagen/minuut), de ademhalingssnelheid (1,6 ademhalingen/minuut) en de hoeveelheid CO2 steeg (2,17 mm Hg). Tevens verlaagde de temperatuur van de onbedekte huid (0,4 °C). Echter de bedekte huid steeg met 1,76 °C.

Concluderend komen deze veranderingen overeen met lichte tot matige werkzaamheden. Echter meer onderzoek is nodig met een grotere groep.

Onderzoek naar of maskers infecties voorkomen

Hart katherisatie
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ccd.1810170306
Tijdens dit onderzoek is de ervaring van 504 patiënten geëvalueerd. Al deze patiënten ondergingen allemaal een linkerhart katheterisatie. Ze zochten naar het bewijs dat het dragen van kappen en/of maskers, door de chirurgen, effect had op de hoeveelheid infecties. Er werd geen enkele infectie gevonden bij de patiënten, ondanks dat er wel/geen kap en/of masker gedragen werd.
https://europepmc.org/article/med/11924291
Dit is een gerandomiseerde studie. Patiënten die links- of rechtszijdige hartkatheterisatie ondergingen werden daarvoor willekeurig toegewezen aan een van de vijf laboratoria. Ongeveer twee maanden na de procedure kregen de patiënten een vragenlijst toegestuurd. Deze had betrekking tot de tekenen en symptomen van een mogelijke ontsteking of infectie na de procedure. Van de 1034 patiënten reageerden er 855 (82,7%) op de vragenlijst. Daarbij hadden 25 patiënten (6,1%) in de kappen/masker groep klachten rond de toegangsplaats in de lies. En in de andere groep hadden er 19 patiënten (4,3%) klachten . Echter was het onzeker of dit door een infectie kwam.

Routinematig gebruik van kappen en maskers maken lijkt geen gunstig invloed te hebben op het voorkomen van ontstekingen of infecties tijdens hartkatheterisaties.

Operatie
https://link.springer.com/article/10.1007/BF01658736
Er deden in totaal 2.088 patiënten mee met dit onderzoek voor gedurende 115 weken. De weken werden volgens een willekeurige lijst aangeduid als “met masker” of “zonder masker”. Na 1.537 operaties met masker, werden er 73 (4,7%) wondinfecties geregistreerd. Na 1.551 operaties zonder mondmasker, traden er 55 (3,5%) infecties op.

Deze resultaten geven aan dat het gebruik van gezichtsmaskers zou kunnen worden heroverwogen. Maskers kunnen worden gebruikt om het operatieteam te beschermen tegen druppels geïnfecteerd bloed en tegen infecties in de lucht. Echter is het niet bewezen dat mondmaskers de patiënt beschermen wanneer deze wordt geopereerd door een gezond operatieteam.

https://eprints.qut.edu.au/34283/1/c34283.pdf
Onderzocht is wat de impact van maskers is op wondinfecties. Patiënten werden willekeurig toegewezen aan een “maskergroep” (al het personeel droeg een masker) of “geen maskergroep” (niemand van het personeel droeg een masker). Deze werd tot zes uur gevolgd.

In de maskergroep waren er 46 wondinfecties bij 401 operaties (11,5%). En in de geen maskergroep waren er 37 wondinfecties bij 410 operaties (9%). Kortom de conclusie van dit onderzoek is dat het percentage wondinfecties niet toe nam door het niet dragen van een gezichtsmasker.

Enquête onder operatiepersoneel
ttps://www.researchgate.net/publication/11832106
Een groot deel van het operatiepersoneel is van mening dat chirurgische gezichtsmaskers hen beschermd tegen mogelijk gevaarlijke infecties. In 1993 werd er een enquête uitgevoerd door Leyland in 1993. Dit was vooral om de houding ten opzichte van het gebruik van maskers te beoordelen. Deze toonde aan dat 20% van de chirurgen chirurgische maskers weggooide voor endoscopisch werk.

Minder dan 50% droeg het masker niet zoals aanbevolen door de Medical Research Council. Evenveel chirurgen droegen het masker in de overtuiging dat ze zichzelf en de patiënt beschermden, echter gaf 20% van hen toe dat traditie de enige reden was om het masker te dragen.

Analyse meerdere onderzoeken
https://www.semanticscholar.org
Dit is een analyse van alle beschikbare onderzoeken. Daarbij zijn gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken gebruikt. Deze hadden betrekking tot het gebruik van chirurgische gezichtsmaskers bij operaties. Medline (1966-2007), Embase (1996-2007), Cochrane-database, Pubmed en Google Scholar werden doorzocht naar literatuur voor de review.

Er zijn echter geen grote verschillen te zien in de maskergroep en de groepen zonder maskers. Vooral als het gaat om wondinfectie na de operatie. Tevens was er geen toename in infectiepercentage in 1980 toen maskers werden weggegooid. Daarbij komt dat er zelfs sprake was van een significante afname in infectiepercentage.

Concluderend uit deze onderzoeken is dat er geen duidelijkheid is. Vooral of het dragen van chirurgische gezichtsmaskers gunstig of juist schadelijk is voor de patiënten die een operatie ondergaan.

3 gedachten over “Wetenschappelijke onderzoeken over mondkapjes”

  1. De Canadese professor Denis Rancourt uit Ontario heeft een metastudie gedaan naar de effecten van mondkapjes. Dit is al in het voorjaar gedaan, het had voornamelijk betrekking op influenza en andere luchtwegvirussen, omdat de meeste onderzoeken van eerdere jaren zijn. Recent was hij in een interview met The New American, onder de video staat een aantal iinks. Van die metastudie heb ik de pdf, de conclusie was overigens dat het geen tot nauwelijks meetbaar effect heeft, in samenlevingen waar die dingen al langer gebruikt worden worden de mensen evengoed verkouden of geveld door griep (influenza)
    https://www.thenewamerican.com/usnews/health-care/item/36837-duke-pesta-denis-rancourt-mask-dont-work

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *